Környezet

Úgy gondoljuk, hogy korunk egyik legfontosabb témája a környezeti, gazdasági és szociális értelemben vett fenntarthatóság. A környezetvédelem egyre fontosabb és sürgetőbb kérdéssé válik. Alapvető társadalmi szükséglet, hogy – különösen a fiatal generációk – ismerjék fel a problémákat és képesek legyenek reagálni rájuk.

A környezeti nevelés eszközeivel erősítjük a környezeti és társadalmi tudatosságot, így alapot teremtve az egyének számára egy felvilágosult és aktív részvételen alapuló magatartás kialakítására a környezetvédelemben és a természeti erőforrások ésszerű és előrelátó felhasználásában.

Úgy gondoljuk, a felnövő generációk szemléletmódja alakítható a legnagyobb sikerrel, életre szóló nyomokat hagyva az értékrendjükben. Ezért a tevékenységünket elsősorban az ifjúsági korosztályra koncentráljuk.

Tevékenyégeink egy része lakókörnyezetünkre koncentrált: felújítottuk a szadai erdei szabadidőparkot, ezáltal több száz lakos egészséges életviteléhez járultunk hozzá. Emellett Madárbarát Mintakertet építettünk és működtetünk, iskolakerti tavat alakítottunk ki, gyümölcsfasort ültettünk, és egy gödöllői iskolában elindítottuk a szelektív hulladékgyűjtést, valamint egy ehhez kapcsolódó szemléletformáló kampányt, mellyel 4-500 iskolást értünk el.

Működésünket kiterjesztve több, országos ismertségű és vonzerejű tevékenységet is folytatunk. Országos ökológiai szemléletformáló munkánk fontos eleme alapítványunk honlapja és Facebook oldala, internetes felületeinkkel mintegy 15.000 embert értünk el eddig.

TERMIK Tábor:

Célkitűzéseink összpontosulását, önkéntes munkánk egyik fő állomását a nyaranta megrendezett, 120 fős TERMIK Tábor jelenti. A 10-14 éves gyermekeknek szóló nomád tábort minden évben más-más helyszínen, hazánk egyik természeti és kulturális értékben egyaránt hazdag táján rendezzük meg.

Célunk egy olyan program megvalósítása, ahol a táborozó gyermekek és a szervezők együttesen ismerhetik meg a táborhely környékének élővilágát, a helyi népszokásokat és mesterségeket, elsajátítják a tájékozódási ismereteket, valamint megtanulják hosszú távon is fenntartható módon hasznosítani a természeti adottságokat és erőforrásokat. Eközben pedig egy jól működő, összetartó, szociális közösséget alakítanak ki; barátokká válnak.

2008 óta összességében 300 ember vett részt valamilyen szerepkörben a táborban, ami úgy gondoljuk, szép eredmény. Ez azt jelenti, hogy bizonyára hol több, hol kevesebb sikerrel ugyan, de ennyi emberhez bizonyosan eljutott a tábor „mondanivalója”: a természet értékeit (el)ismerő, azzal együtt élni tudó ember gondolata…

Zöld Mozgalom, Zöld OT 2013:

Szervezetünk aktív résztvevője a hazai zöld szervezetek együttműködésének. 2012.-től szervezetünk delegáltját a Környezet- és Természetvédő Szervezetek Koordinációs Tanácsának tagjává választották. A Tanács külső szervezetekkel aktív kapcsolatot tartó, operatív testület, melynek legfőbb feladata a hazai környezet- és természetvédő civil szervezetek érdekképviseletének és érdekérvényesítésének koordinációja és javítása, illetve a szakmai információáramlás és együttműködés biztosítása. 

Eddigi legjelentősebb országos rendezvényünk a 2013 tavaszán megvalósult Környezet- és Természetvédő Szervezetek 23. Országos Találkozója volt. Az 1990 óta évente sorra kerülő rendezvény a hazai társadalmi szervezetek legnagyobb aktív fóruma, idén a Gödöllői Királyi Kastélyban és a Művészetek Háza Gödöllő épületében megvalósult eseményre 150 szervezet több mint 500 tagja látogatott el. A rendezvény szervezését alapítványunk két partnerével, a GATE Zöld Klubbal és a Greenpeace Magyarországgal együtt végezte.

Szakköri foglalkozások, tanulmányi utak és versenyek:

A tanév rendjéhez igazodva a 2005-ös évtől a természet iránt érdeklődő általános iskolásoknak természetismereti és -védelmi szakkört kezdeményeztünk és szerveztünk Gödöllőn; ez egyik legrégebbi környezeti nevelési kezdeményezésünk, a GreenPici Szakkör. Azóta ez a tevékenységünk más, nem szakköri jellegű keretek között, hanem tehetséggondozó foglalkozásként működik tovább.

Az érdeklődő 12-15 éves fiatalok számára díjmentesen rendezett foglalkozásainkon a résztvevők megismerkedhetnek hazánk növény- és állatvilágával, jellegzetes élőhelyeivel, képessé válnak az ökológiai összefüggések értelmezésére, valamint folyamatosan aktív környezetvédelmi tevékenységeket végeznek. Ezen kívül a foglalkozások eredményeképpen részt vesznek országos tanulmányi versenyeken, ahol az évek alatt számos kiváló helyezést értek el. Gyakorlatias jellegéből adódóan kiemelt figyelmet fordítunk a Madarak és Fák Napja Országos Versenyre, ahol csapatunk rendszeresen a dobogón állhat.

 

Partnerek, támogatók