Figyelem! 2019-ben nem rendezünk TERMIK-et. Helyette ajánljuk a Magonc Alapítvány hasonló hangulatú vándortáborait, a Bükkben és Aggteleken, valamint a Körösök mentén. Részletek ide kattintva.

TERMIK Bemutatkozás

thumb logo 2v A termik egy, a környező levegőhöz képest magasabb hőmérsékletű és ezért emelkedő légtömeg, amely a légkör alacsonyabb rétegeiben keletkezik. A feláramló levegőben köröző nagyobb testű madarak magasságot nyernek, ahogy a légáramlat „felfelé húzza” őket, hosszabb távú vonulásuk így válik lehetővé.

Szeretnénk most mi a TERMIK szerepét betölteni, egy tábor keretében rámutatni az emberiség és a természet kölcsönösen előnyös, harmonikus együttélésének hasznosságára, így segítve a résztvevők tudatos, felelősségteljes, a tág értelemben vett környezetüket ismerő emberré válását.

Célunk egy olyan tábor megvalósítása, ahol a táborozó gyermekek és a szervezők együttesen, a nagyvárosi környezettől távol ismerhetik meg a táborhely környékének élővilágát, a helyi népszokásokat és mesterségeket, megtanulják nem kártékony módon hasznosítani a természeti adottságokat és erőforrásokat, elsajátítják a tájékozódási ismereteket, mindeközben pedig egy jól működő, összetartó, szociális közösséget alakítanak ki.

Feladatunknak tartjuk, hogy tevékenységünk során egyaránt rávilágítsunk az önálló munka és felelősségvállalás, valamint a közösségi együttműködés szükségességére és értékeire.

A résztvevőket egy természetközeli, de reális keretek között megvalósítható és a mai kor kihívásainak is megfelelő életvitelre kívánjuk nevelni. Olyan életre, amelyet szabadon, de felelősségteljesen és önállóan irányítanak.

Tábor, szervezők:

A Pengea Egyesület által szervezett Süni tábor, valamint a Gödöllői Waldorf Iskola szakköreinek, diákjainak, szüleinek utóbbi években lezajlott sikeres táborai ihlették meg a lelkes szervezőcsapatban a „TERMIK Tábor” fogalmát.

Az egyre növekvő létszámú önkéntesben a közös célok, személyi átfedések és az együttműködés nyújtotta új lehetőségek 2008-ra jelentettek olyan közös alapot, mely indokolttá tette egy alapítvány létrehozását. Így született a Magonc Alapítvány, mely azóta magában foglalja tevékenységünk minden ágazatát – így a TERMIK Tábornak is hivatalos szervezeti hátteret nyújt.

Minden eddigi tapasztalatunkat összedobva és kiegészítve egyéb civil szervezetek tagjaiéval, egy csodálatos és garantáltan maradandó élményeket nyújtó táborba hívunk meg minden érdeklődőt (természetesen nem csak waldorf intézménybe járó gyermekeket várunk)!

Nagyon fontos, hogy táborunk nem nyereségorientált. Az előkészítés és lebonyolítás folyamán közreműködő személyek önkéntes formában segítik céljaink elérését, munkájukért semmilyen anyagi juttatásban nem részesülnek. A mindenkori „részvételi díjat” ennek megfelelően állapítjuk meg; tehát ez valójában nem más, mint hozzájárulás a gyermekek utazásához, étkezéséhez és a közös tábori felszereléshez.

A TERMIK alapötlete a Pangea Egyesület Süni táborának tematikájára épül. A két tábor jellegében és céljaiban hasonlít, azonban szándékunk szerint nálunk nagyobb hangsúlyt kap a tudatos közösségépítés és feladatmegosztás, a szervezők-segítők-táborozók együttműködése, valamint a szakmai, szociális és kreatív-művészeti területek összhangja.

A nomád tábor azt jelenti, hogy egy, a civilizációtól elzárt réten, sátorban alszunk, magunknak főzünk a szervezők és segítők által előre megépített bronzkori tűzhelyekben, „pottyantós” wc-ink lesznek, és egy fürdősátrunk, ahol a nap melegítette vízzel, lavórok segítségével – vagy a patakban – mosakodhatunk.

A gyermekek a táborban 12 fős csapatokba, ún. „családokba” lesznek beosztva; ezen családok tagjai egy családfővel (papival vagy mamival) kiegészülve együtt vesznek részt a tábor szinte minden programján. A családfő az otthoni szülőket hivatott pótolni, tehát ő vigyáz a gyermekekre, segíti őket a beilleszkedés és a tábori programok, feladatok során, valamint a család tagjai hozzá fordulhatnak bármiféle probléma esetén.

A 10-14 éves (általános iskolás, felső tagozatos) diákok tehát délelőttönként „családi” keretek között járják végig a 7 napos szakmai forgószínpadot, így a tábor végére átfogó képet kapnak az őket körülvevő természeti, épített és kulturális környezetről.

Délután össztábori vagy „családos” játékok, közösségépítő foglalkozások várják a gyermekeket, este pedig a tábortűz körüli színházielőadással, meséléssel, közös beszélgetéssel és énekléssel zárjuk a napot. Ezek a programok a jó hangulat, a közösségépítés és a csapatmunka erősítésének célját szolgálják.

Mivel elképzelhető, hogy a résztvevő gyermekeknek ez az első hosszabb távolmaradása a civilizált világtól, kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy pozitív élmény legyen számukra a tábor. Fontos, hogy ne unatkozással, vagy éppen tudományos, elméleti előadások hallgatásával töltsék idejüket. Fiatal, lelkes szakembereink elsődleges célja ezért nem a lexikális tudás tudományos jellegű átadása, hanem, hogy minél több kötődést teremtsünk a gyermekek és a tábor során megismert környezet egésze és egyes elemei között. Ezáltal olyan szemléletet próbálunk átadni és kialakítani a gyermekekben, amely szerint környezetünkre ne pusztán kihasználandó erőforrásként, hanem hosszútávú partnerként, egészséges életvitelünk alapvető feltételeként tekintsük.

2008 óta nagyjából 450 ember vett részt valamilyen szerepkörben a táborban, ami úgy gondoljuk, szép eredmény. Ez azt jelenti, hogy bizonyára hol több, hol kevesebb sikerrel ugyan, de ennyi emberhez bizonyosan eljutott a tábor „mondanivalója”: a természet értékeit (el)ismerő, azzal együtt élni tudó ember gondolata…

Hogyan tovább?

Ha felkeltette érdeklődésed táborunk, a honlapon bővebb információt találsz – többek között – a tábor menetéről, a szakmai programokról és a szervezőkről is.

Amennyiben visszajelzést szeretnél adni a táborról vagy a honlapról, illetve bármilyen kérdésed merülne fel, kérjük keress minket a jobb oldalon látható központi elérhetőségeinken, vagy írj a Facebook-oldalunkra.

Természetesen várjuk jelentkezésed a táborba, melyet ide kattintva azonnal, a honlapon keresztül is megtehetsz!

Kapcsolat

Központi telefon:
+36 20 469 0512
Postacím:
2111 Szada, Árpád u. 30.